Herhaling

Voorwaarden voor verlenging van uw EHBO-diploma.
Om het EHBO-diploma geldig te houden dienen jaarlijks 8 avonden van 2 uur gevolgd te worden. Het aanwezig bestuurslid noteert de deelname.
Er zijn drie verplichte vervolglessen, nl: levensreddende handelingen, hartreanimatie en verbandleer.
Elke dagherhaling (er zijn er 5 dit seizoen) telt voor 6 vervolglessen.
Het posten bij een evenement telt voor 1 avond. U kunt maximaal 2 keer per seizoen het posten laten meetellen.
De jaarvergadering en de jaarlijks oefening tellen beide afzonderlijk 1 keer mee.
Indien u binnen de werkkring BHV-er bent kunt u 2 lessen in mindering brengen op uw totaal. Maak dit wel aan het bestuur duidelijk zichtbaar.
Indien u niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, vervalt uw EHBO-diploma. Bij ziekte of andere zeer dringen zaken kan, in overleg met het bestuur, een uitzondering gemaakt worden.